DNS پرسرعت

DNS های پر سرعت برای ایران

/post-4

یک مشکلی اکثراً در شبکه اینترنت کاربران با آن روبرو می شوند عدم باز شدن صفحهات وب توسط مرورگر می باشد .معمولاً در صورت نبود مشکل خاصی در این رابطه ، اشکال فوق از اشکالاتی است که بر روی DNS سرور های سرویس دهندها و یا مسیر رسیدن به DNS های بین المللی است .در هر صورت شما میتوانید با تغییر آدرس DNS  خود مشکل مربوطه را حل نمائید .برای حل مشکل فوق لیست تعدادی از معروفترین DNS های داخلی و خارجی را برای استفاده برایتان قرار می دهم .