قفل درب


قفل درب برای تمامی درب های چوبی و آهنی امریست ضروری بدون وجود آن درب زبانه ندارد 

در سه بخش دسته بندی میشود 

قفل کلیدی : که دارای 2 کلید به سبک قدیمی میباشد که برای اتاق ها مورد استفاده قرار میگیرد

قفل سویچی : که حتما به سیلندر نیاز دارد برای درب های آپارتمانی و اتاق ها و دفاتر استفاده میشود 

قفل سرویس : همانطور که از اسمش پیداست برای سرویس ها استفاده میشود کمی صبر کنید...

دسته‌بندی