درب

منظور از راست بازشو و چپ بازشو بودن درب چیست ؟

/post-5

برای انتخاب دستگیره های سرویس و ورودی خود باید راست باشو و چپ بازشو بودن درب خود را بدانید و در سفارش خود در بخش توضیحات قید کنید تا سفارشتان به درستی به دست شما برسد